I 2000-2001 uddannede jeg mig til CMAS** sportsdykker i Horsens Dykkerklub. Vi dykker j�vnligt forskellige steder se ovenst�ende link og dykkalender.

Se udvalgte dykkerbilleder fra vor tur til Galapagos